Ürünler

Robot Sağım Sistemi

Neden Kurtsan Astrea?

Sağım işi, bir süt sığırcılığı işletmesinde günlük yapılan işlerin %55-65ini oluşturmaktadır. Zor, özen isteyen ve emek yoğun bir iştir. Kurtsan Astrea, bu iş gücünü ortadan kaldırır ve inekleriniz gönüllü olarak kendilerini sağdırırlar.

Endüstriyel robot kol, bir merkezi ünite ve sürü büyüklüğünüze göre tek veya çift sağım kabinine sahip Kurtsan Astrea ile etkin ve sürdürülebilir bir çiftçilik artık hayal değil…

Konforlu İnekler, Kârlı Çiftçiler…

           Süt Kalite Kontrol

o    Her meme çeyreği için ayrı ayrı elektriksel iletkenlik ve renk ölçümü yapılır.

o     Her meme çeyreğinden ayrı ayrı sağılan süt tartılır.

o     Her meme çeyreğindeki sütün sağımı ayrı ayrı tamamlanıncaya dek sağım işlemi devam eder. Dolayısıyla meme başlıkları farklı zamanlarda memeden ayrılır.

           İnek Trafiği

o     Kimse bir şeylere zorlanmaktan hoşlanmaz. Yeni nesil Kurtsan Astrea ile, çiftliğinizde serbest inek trafiği oluşur. İnekleriniz istedikleri zaman yemlenir, istedikleri zaman dinlenir ve istedikleri zaman sağılırlar.

o     İnekleriniz, süt verimlerine göre belirlediğiniz sağım aralıklarında sağılırken, günlük sağım sayınız artar, sağdığınız süt miktarı artar.

o     Kendi istediği zaman sağıma giren inekleriniz stressiz bir şekilde sağılır ve süt verimleri artar.

           Bireysel Kesif Yemleme

o    İnekleriniz verdiği miktarda süte oranla, kaybettiği enerji kadar yemlenir. 

o     Yüksek verimli inekleriniz gereğinden az, düşük verimli inekleriniz gereğinden fazla yemlenmemiş olur. 

o     Her inekten alınabilecek maksimum süte ulaşılır ve süt verimi artırılırken, gereksiz yemlemenin de önüne geçilir ve yemden tasarruf sağlanır.

 

           Azalan Maliyetler ve İş gücü

o       Kurtsan Saturnus Sürü Yönetim Sistemi’nin hastalıkları erken tanı ve uygun tohumlama zamanı tespiti ile veterinerlik masraflarınızı %40 oranında azalır. Ayrıca her inek sonrası buharla temizlenen başlıklar, inekler arası çapraz bulaşma riskini % 0’a indirir.

o       Kurtsan Astrea’da bir adet merkezi ünite ve pnömatik enerji sistemi olduğu için enerji tüketimi oldukça düşüktür. Robot kolunda bulunan yeni nesil elektrik motorları elektrik enerjisinde %35 tasarruf sağlar. Tek merkezi yıkama sistemi sayesinde etkin bir dezenfeksiyonken, daha az su kullanılmaktadır.

o       Daldırma, ön sağım, sağım, sağım sonrası temizlik ve bireysel yemleyi tamamen otomatik gerçekleştiren Kurtsan Astrea ile sağımın hiçbir aşamasında sağımcıya ihtiyacınız olmaz. İşgücünden ve maliyetlerden tasarruf edersiniz.

Kategoriler: