Ürünler

Kraiburg Kraitec Kaydırmaz Şilte

Karayolu nakliyesi esnasında meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü yüklerin yeterli derecede güvenli yüklenmemiş olması sebebiyle gerçekleşmektedir. Almanya Karayolları Kanunu 22 maddesine göre araç içerisinde yüklenmiş bulunan her malzeme güvenli bir şekilde yüklenmeli ve oluşabilecek her türlü sabitlenmelidir. Bu aynı zamanda yüklenmiş her malzeme için hangi şartlar altında olursa olsun araç içinde ilgili malzemeyi yüklü bulunduğu alanda sabit ve kontrol altında tutabilecek bir tutucu güce ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir. Uygulanan trafik kuralları gereğince taşıma araçlarına yüklenmiş olan her türlü yük ağırlığının 80% oranında ileri doğru ve 50% oranlarında da yanlara ve arkaya doğru kayma yapmayacak şekilde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Etkili yükleme güvenliği diğer bir manada ele alınırsa;araç içindeki yüklerin, virajlarda oluşabilecek merkezkaç kuvveti ek olarak ani frenlemeler sonucu oluşabilecek aşırı güç uygulamaları sonucunda meydana gelebilecek kaymalara karşı sabit durabilmeleri ile ölçülmektedir. Yükleme güvenliği açısından bakıldığında önemli faktörlerden birisi de yüklü malzemenin sabit durması açısından oldukça büyük önem taşıyan sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin yükselmesi aynı zamanda yük güvenliğini azami seviyede tutan en önemli unsurdur. İşte bu noktada KRAIBURG Relastec Kaymaz Döşemeleri yardımınıza koşar. KRAITEC® kaymaz zemin döşemeleri,yüksek kinetik sürtünme katsayısı ve kaymazlık özelliği ile kaymaya müsait yüzeylere yüklenmiş olan malzemelerin sabitlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Yüksek kaydırmazlık özelliği ile gerek yüklerin kayma riskinin önüne geçmesi ve yine aynı özelliği sayesinde kullanacağınız şerit sayısının da minimum seviyede kalması sayesinde hem zaman kazanma hem de maliyetlerin düşmesi açısından oldukça faydalıdır. Bu sebeple KRAITEC® her türlü yükün araç içerisinde sabit ve güvenli bir şekilde durması konusunda sizlere yardımı dokunacak en ideal malzemedir.