Ürünler

Masdisin Herbafilm

Masdisin Herbafilm
Neden sağım sonrası dezenfektanı Masdisin Herbafilm kullanmalıyız?
Sağım sonrası meme başları iki saate kadar (ortalama yarım saat) açık kalmaktadır. Bu süre içerisindebakteriler açık kalan meme başı deliğinden içeri girebilir. Meme içinde önce sütü bozarlar sonra sütü sentezleyen ve salgılayan dokuları tahrip ederler. Meme başı derisinin bütünlüğünün korunması, çatlak, kuruma gibi cilt problemlerinin olmaması memenin kendisini de korumaktadır. Meme başındaki çatlaklara gizlenen bakteriler meme başı kanalından içeri girmek için fırsat kollamaktadırlar. Meme içerisine bakteri girmesi ile meydana gelen doku tahribatına Mastitis denir.

Mastitis ise:
• Süt veriminin düşmesine (tedavi olsa bile) mastitisli meme lobu daha düşük süt verimine sahiptir.
• Belirtisiz mastitisle uzun süre süt verimi düşüklüğüne
• Süt kalitesinin düşmesine ve süt kaybına
• Tedavi masraflarına
• Mastitis diğer ineklere yayılmaya
• Enfekte olan ineklerin telfine neden olmaktadır.
Meme dezenfektanı, Masdisin Herbafilm 4 season kullanımı (Teat-dipping) sağımdan sonra meme başında kalıntı yapan sütü yıkar ve bakteri üremesini engeller. Antiseptik bir zar oluşturarak meme ucunda meme içine bakteri girişini engeller. Yapılan araştırmalar meme başını sadece su ile yada dezenfektan ile yıkayıp kurulamanın yada memede mekanik bir koruyucu oluşturmayan, film oluşturmayan daldırma sıvılarının; mastitise karşı yeterince önleyici olmadığını ortaya koymuştur. Çünkü meme başı deliği sağımdan sonra açık kalmaya devam ediyor ve mikropların meme başı deliğinden içeri meme dokusuna girmesine imkân veriyordur.

Masdisin Herbafilm Kullanmanın avantajları nelerdir ?
Doğal hızlı etkiyen LANA teknolojisi: Masdisin Herbafilm, tamamen deri dostu doğal organik asitlerden olan laktik asit (kozmetik sanayinde kullanılan) ve bitki ektraklarının kombinasyonu ile etkiyen patentli LANA teknolojisine sahiptir. LANA teknolojisi; doğala özdeş deri koruyucu bir etki mekanizmasıdır. Çok kısa zamanda mikropları elimine eder ve ertesi sağıma kadar memeyi korumaya devam eder. Patentli LANA (Lactic Acid, Natural Activation tecnology) teknolojisi mikroplar üzerinde çok geniş bir etki yelpazesine sahiptir. Etkisi, Mastitise sebep olabilecek bakterilerin tamamını kapsar. Masdisin Herbafilmin etki gösterdiği ve mastitise neden olan bazı bakteriler şu şekildedir; Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeriamonocytogenes, Klebsellia pneumoniae Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium. Unutulmamalıdır ki Masdisin Herbafilm yeni mastitis vakalarının ortaya çıkmasını engeller fakat mastitisi
tedavi etmez. Meme başı daldırma sıvılarında kullanılan bir çok etken maddenin yeterince etkin olmadığı (Clorhexidin, alkol vs) yada bazılarının meme başını tahriş ettiği, sütte kalıntı yapabildiği (İyotlu) unutulmamalıdır. Masidisin Herbafilm 4 season bakteriyel etkisi tam olarak kanıtlanmış Sağlık Bakanlığı Biyosidal yönetmeliğine uygun olarak alınmış nadir dezenfektanlardandır. Meme başını korur, kremler, yumuşatır, tahriş etmez.

Meme başında soğan zarı gibi doğal bir koruyucu bariyer film oluşturur:
Masdisin Herbafilm meme başında ince bir film oluşturarak hem dezenfektan koruma yoluyla hem de mekanik koruma yoluyla duble etki gösteren bir meme dezenfektanıdır. Bitkiler kullanılarak yapılan Masdisin Herbafilm’in oluşturduğu zar film kısa zamanda kuruyarak % 0,5 oranında küçülür ve meme başını bir miktar sıkarak meme başı deliğinin de hemen kapanmasına katkı sağlar. Herbal film derinin nefes almasına olanak sağlayan mikroskobik gözeneklere sahiptir. Bunun yanında güçlü dezenfektan etkisi ile bakterilerin meme başına, özellikle meme başı deliğinden meme içerisine geçmesine engel olur ve memeyi ertesi sağıma kadar korur. Meme başında oluşturduğu film çabuk kuruyan, düzgün, pürüzsüz ve üstünde herhangi bir ahır pisliğini tutmayacak karakterde uzun süre memede kalan koruyucu bariyerdir. Masdisin Herbafil spray, Dynamic modellerinde oluşan film çok çok daha ince ve soyulamazken, Masdisin 4 season ve winter modellerinde oluşan film soyulabilir karakterdedir.

Meme başını kremleyen, yumuşatan deri koruyucu etki:
Sağım dönemi boyunca; meme başının sık yıkanması sonucu meme başı derisi çatlar ve deri yapısı bozulur. Zaman zaman meme başında keratin maddesi çoğalmasına bağlı (hiperkeratozis) deri kalınlaşmaları rapor edilmektedir. Masdisin Herbafilm içerisindeki Lactic asit bu ölü derileri uzaklaştırarak keratin  birikmesini önlemektedir. Masdisin Herbafilm; doku yumuşatıcı (gliserin ve lanolin) ve epitelyum koruyucu maddeleri ile, doku yumuşaklığını sağlayarak deri tahribatını engeller. Meme başı yaralarını iyileştirir.

Mükemmel ıslatıcılık, yüksek viskozite özellikleri: Masdisin Herbafilm’in ıslatıcılığı çok iyidir meme başını çok iyi bir şekilde kapsar ve meme başındaki en küçük çatlaklar, deri gözeneklerine kadar ulaşır

Deri için elverişli. PH değeri: Derideki ölü dokuların uzaklaştırılması, derinin yenilenmesi için PH 3-4 cıvasında hafif asidik değerde üretilmiştir.

Kullanıma hazır solüsyon: herhangi bir başka madde ile karıştırmaya, sulandırmaya veya her hangi bir ön işleme gerek olmaksızın direk kullanıma hazırdır.
Minimum damlama ve israf olmayan bir ürün: Masdisin Herbafilm daldırma sonrası meme başında film oluşturacak akıcılık (vizkozite) ve kayma (tiksotropi) özelliklerine sahiptir. Meme başına daldırma sonrasında sadece 1-2 damla düşer bu damlaların düşmesi meme başının yıkanması açısından gereklidir. Bunun dışında asla israf olmaz.

Yeşil rengi ile kolay görülebilirlik: Masdisin Herbafilm memede renk kalıntısı bırakmayan ancak uygulandığında kazara sağımları engelleyecek şekilde yeşil renkle meme başını renklendirir. Ertesi sağımda Masdisin foam ile veya suyla yıkama ile kolaylıkla çıkar ve sütte kalıntı bırakmaz.

Doğal sinek kovar etki: Masdisin Herbafilm summer doğal sinek kovucu bir etkiye sahiptir. Sinekler hayvanların memesinden uzak dururlar ve hayvanı rahatsız etmezler. Sağlık bakanlığı biyosidal yönetmeliği ve Avrupa veteriner biyosidal direktifine (98/8/CE) uygun olarak üretilmiştir.

Masdisin Herbafilm nasıl kullanılmalıdır?

Masdisin Herbafilm her sağımdan hemen sonra meme başına özel kabı ile daldırılarak kullanılmalıdır. Spreyleme uygulamalarının olduğu çiftliklerde sağımdan sonra Masdisin Herbaflim Spray spreylenmelidir. Meme başı kanalı sağım salkımının çekilmesi ile birlikte mikropların saldırısına açık hale gelecektir, olası meme başındaki bakterilerin kanal içerisine girmeden bertaraf edilebilmesi için acilen Masdisin Herbafilm uygulanmalıdır. Çok ıslak memeler kurulandıktan sonra uygulanmaldır. Masdisin Herbafilm kullanıma hazır solüsyondur. Herhangi bir sulandırmaya gerek yoktur. Kullanım öncesi bidonun çalkalanması tavsiye edilir. Daldırma (yada Spreyleme) sonrası 5-10 dakika kurumaya bırakılmalıdır kesinlikle uygulama sonrası silinmemelidir. Tavsiye edilen yemlemenin sağım sonrası yapılması ve Masdisin Herbafilmin tam manası ile kurumasının ve korumaya başlamasının sağlanmasıdır. Özellikle çok soğuk havalarda uygulananMasdisin Herbafilm kurumadan inekler tamamen açık dış ortama çıkartılmamalıdır. Sprey ve Dynamic için bu zorunluluk yoktur. Masdisin Herbafilm kabında ağzı kapalı güneş ışığından uzak serin oda sıcaklığında bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır.Masdisin Herbafilm yıl boyu her gün kullanılmalıdır. Her zaman taze Masdisin Herbafilm kullanılması tavsiye edilir. Özellikle kullanım sonrası daldırma kabında kalan Masdisin Herbafilm orijinal bidona geri boşaltılmamalıdır. Kabın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Daldırma kabımız ise yıkanarak bir sonraki kullanıma bırakılmalıdır.

Görünüş: Yeşil, koyu kıvamında sıvı

Depolama şekli:
Orijinal kabı içerisinde direk gün ışından ve aşırı sıcak ortamlardan koruyarak depolanmalıdır.

İçeriği:
Laktik asit, Gliserin Lanolin gibi deri koruyucu maddeler ve bitkisel ektraklar

Raf ömrü: 1 yıl

Biyo- çözünülürlük: Kullanılan tüm yüzey aktif maddeler ve diğer hammaddeler TC. Sağlık ve Tarım bakanlıkları ile Avrupa Birliğinin ilgili direktiflerine uyundur.

Kalite Güvencesi:
Bu ürün Royal ilaç tesislerinde ISO 9000 kalite sitemi ve GMP Avrupa kalite standardına uygun olarak, ilgili Avrupalı gözetmen denetiminde toplam kalite sistemi kullanılarak üretilmiştir.

Masdisin Herbafilm 4 seaon/mevsim
Karekteristik Masdisin Herbafilm özelliklerini taşımaktadır. Masdisin Herbafilm 4 Season/Mevsim meme başında soyulabilir bir film oluşturur. Oluşan bu
film bitkisel kaynaklı olması sebebiyle çok küçük gözeneklere sahiptir ve nefes alır. Ancak güçlü dezenfektan etkiye sahiptir ve bakterilerin geçişine, meme başında varlığına asla izin vermez.

Masdisin Herbafilm Dynamic
Bazı çiftlikler işletmeleri meme başında soyulabilir bir filmin ertesi sağımda kendileri için bir işçilik gideri olduğunu düşünmektedirler. Masdisin Herbafilm Dynamic; mikropları dezenfekte etmesi ile, etken maddesi ile normal Masdisin Herbafilm’le aynı olmasına karşın meme başında soyulabilir bir film oluşturmaz. Oluşturduğu film çok çok ince sadece meme derisinde hafif parlaklık verir ve silme ile kolaylıkla çıkar.

Masdisn Herbafilm Spray
Bazı hayvancılık işletmeleri zamandan ve işçilikten tasarruf etmek amacı ile sprey şeklinde meme başını koruma yolunu tercih etmektedirler. Uygulanması daha kolay olan bu yöntem için özel aparatlar bir çok çiftlikte mevcuttur. Masdisin Herbafilm spray çok daha ince bir film oluşturur. Ancak diğer tüm özellikleri ile masdisin Herbafilm özelliklerini taşımaktadır. Ürün etken madde, taşıt madde, sinek kovuculuğu vs tamamen aynıdır, sadece daha kıvamsız daha akıcı  spreylenmeye daha müsaittir.

Masdisin Herbafilm Winter
Soğuk geçen kış aylarında özellikle meme başlarının daha çok korunmaya ihtiyacı vardır. Soğuk havalarda meme başları çatlayabilir, dokusu sertleşebilir daha kolay yaralanabilir Masdisin Herbafilm Winter mikropları dezenfekte etmesi, etken maddesi vs normal Masdisin Herbafilm’le aynı olmasına karşın meme başını daha çok kremleyen daha kalın bir film oluşturan memeyi daha çok koruyan bir yapısı vardır.