Ürünler

Gübre Separatörü

Depolanan gübrenin ıslah edilmesi: 
Doğru bir şekilde ıslah edilen gübre ile transfer maliyetleri ve depolama koşullarını iyileştirecektir. Seperasyon işlemi ile gübreyi sıvı ve katı olarak iki gruba ayırırsınız ve çiftliğinizin farklı yerlerinde değerlendirme yapabilirsiniz. 
Kategoriler: