Ürünler

PASLANMAZ GÜĞÜMLER

Kapasiteler 

Kilitli Taşıma Güğümü 
   
     Taşıma Güğümü 

       Makina Güğümü 

      Sabit Saplı Güğüm
20 L  KP02084 KP02083 KP02075 MP03020
25 L  KP02088 KP02087 KP02085 MP03021
30 L KP02092 KP02091 KP02089 MP03019
40 L KP02095 KP02094 KP02093             –
50 L KP02097 KP02096              –              –